Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
zhēng
zhèng
Japanese
sou
shou
Korean
Cantonese
zaang1
zaang6
zang1
Vietnamese
tránh
Graphical Phonetic
Radical 64.8 Karlgren
1199
Four Corner Code 5205.7 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
tʂǝŋ`
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
Yunjing
Early Middle Chinese
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR