Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
ǎo
ào
niù
Japanese
ou
you
iku
Korean
yo
Cantonese
aau2
aau3
ngaau3
Vietnamese
húc
Graphical Phonetic
Radical 64.5 Karlgren
255
Four Corner Code 5402.7 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
jaw`
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
ʔjaaw´
Yunjing
Early Middle Chinese
ʔarwˀ
æwX
ˑau2
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR