Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
chóu
Japanese
chyuu
jiu
tau
tou
Korean
Cantonese
cau4
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 61.14 Karlgren
Four Corner Code 9404.1 Wieger
788
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
tʂ‘iw´
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
trɦiw
taw´
trɦiw`
Yunjing
Early Middle Chinese
druw
tawˀ
druwʰ
drjuw
tawX
drjuwH
dˆ‘iḙu1
tâu2
dˆ‘iḙu3
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR