Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
huì
Japanese
kei
e
Korean
hyey
Cantonese
wai3
wai6
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 61.11 Karlgren
829
Four Corner Code 5533.7 Wieger
617
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
xuj`
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
xɦjyaj`
Yunjing
Early Middle Chinese
ɣwɛjʰ
hwejH
ɣiwei3
Guangyun
Old Chinese
[w]ə́jʃ
[w]ijs
g‘*iwǝr3
Shijing
GSR