Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
huǎng
Japanese
kyou
chutsu
shutsu
Korean
hwang
Cantonese
fong2
fong3
Vietnamese
hoảng
Graphical Phonetic
Radical 61.5 Karlgren
Four Corner Code 9601.0 Wieger
123
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
xyaăŋ´
Yunjing
Early Middle Chinese
xuaăŋˀ
xjwangX
χi̯wang2
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR