Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
yōu
Japanese
Korean
Cantonese
jau1
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 61.5 Karlgren
Four Corner Code 9402.7 Wieger
171
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
ʔjiaw
ʔiw
ʔjiw
ʔjiw´
Yunjing
Early Middle Chinese
ʔɛw
ʔuw
ʔjiw
ʔjiwˀ
ew
juw
jiw
jiwX
ˑieu1
ˑiḙu1
ˑi̯ĕu1
ˑi̯ĕu2
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR