Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
jiào
jiǎo
jiāo
yāo
yáo
Japanese
kyou
gyou
you
Korean
yo
Cantonese
giu2
giu3
jiu1
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 60.13 Karlgren
329
Four Corner Code 2824.0 Wieger
766
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
kjiaw
kjiaw`
Yunjing
Early Middle Chinese
kɛw
kɛwʰ
kew
kewH
kieu1
kieu3
Guangyun
Old Chinese
[ɣwj]áw
[ɣwj]áwʃ
[kw]ew
[kw]ews
kiog1
kiog3
Shijing
GSR