Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
qiāo
Japanese
seu
sau
sou
Korean
Cantonese
ciu1
ciu4
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 50.13 Karlgren
Four Corner Code 4629.4 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
ts‘iaw
ts‘aw
Yunjing
Early Middle Chinese
ts‘iaw
ts‘aw
tshjew
tshaw
ts‘i̯wäu1
ts‘âu1
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR