Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
rǎo
ráo
yǎo
Japanese
deu
neu
zeu
dau
eu
keu
Korean
yo
Cantonese
jiu4
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 38.12 Karlgren
Four Corner Code 4441.2 Wieger
719
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
riăwˇ
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
niaw´
riaw´
ʔjiaw`
Yunjing
Early Middle Chinese
nɛwˀ
ɲiawˀ
ʔɛwʰ
newX
nyewX
ewH
nieu2
ńźi̯wäu2
ˑieu3
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR