Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
jiáo
Japanese
seu
zeu
Korean
cho
Cantonese
ciu4
ziu1
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 38.12 Karlgren
Four Corner Code 4043.1 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
Yunjing
Early Middle Chinese
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR