Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
zōu
Japanese
shiu
su
shu
ju
Korean
Cantonese
co4
zau1
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 38.10 Karlgren
Four Corner Code 4742.7 Wieger
524
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
trǝă
Yunjing
Early Middle Chinese
truă
trju
tˆi̯u1
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR