Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
wān
Japanese
wan
watsu
wachi
kan
kuwatsu
guwachi
Korean
Cantonese
waan1
wun1
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 38.8 Karlgren
Four Corner Code 4347.7 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
ʔuan
kuan`
Yunjing
Early Middle Chinese
ʔwan
kwanʰ
ʔwɛrt
wan
kwanH
wɛt
ˑuân1
kuân3
ˑwăt
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR