Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
xiè
Japanese
kai
gai
kei
gei
Korean
Cantonese
gaai3
hai6
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 38.4 Karlgren
Four Corner Code 4842.0 Wieger
42
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
xaj`
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
xɦjiaj`
xɦaj`
Yunjing
Early Middle Chinese
ɣɛjʰ
ɣajʰ
hejH
hajH
ɣiei3
ɣâi3
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR