Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
zhǐ
Japanese
chi
shuu
shu
Korean
Cantonese
gau2
zi1
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 34.0 Karlgren
1209
Four Corner Code 2740.0 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
syj
tri´
Yunjing
Early Middle Chinese
swi
triˀ
swij
trijX
swi1
tˆi2
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR