Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
yáo
Japanese
gyou
Korean
yo
Cantonese
jiu4
Vietnamese
nghiêu
Graphical Phonetic
Radical 32.9 Karlgren
222
Four Corner Code 4021.1 Wieger
719
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
iăw´
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
ŋjiaw
Yunjing
Early Middle Chinese
ŋɛw
ngew
ngieu1
Guangyun
Old Chinese
[ăxwj]áw
[ngw]ew
ngiog1
Shijing
GSR