Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
jiǎn
nān
Japanese
ken
gen
gachi
Korean
ken
Cantonese
naam4
zai2
zoi2
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 31.3 Karlgren
Four Corner Code 6040.7 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
Yunjing
Early Middle Chinese
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR