Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
xiāo
Japanese
keu
geu
Korean
hyo
Cantonese
hiu1
Vietnamese
nghêu
Graphical Phonetic
Radical 30.12 Karlgren
Four Corner Code 6401.1 Wieger
719
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
xjiaw
Yunjing
Early Middle Chinese
xɛw
xew
χieu1
Guangyun
Old Chinese
[xwj]áw
[hngw]ew
χiog1
Shijing
GSR