Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
xiāo
jiāo
Japanese
hau
heu
raurou
biu
miu
Korean
kyo
Cantonese
haau1
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 30.11 Karlgren
546
Four Corner Code 6702.2 Wieger
629
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
kjaaw
xjaaw
Yunjing
Early Middle Chinese
karw
xarw
kæw
xæw
kau1
χau1
Guangyun
Old Chinese
[xwr]ə́w
[xwr]ə́w
[r]u
[r]u
kọg1
χọg1
Shijing
GSR