Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
hǒng
gòng
Japanese
kou
ku
Korean
hong
Cantonese
gung3
hung2
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 30.10 Karlgren
Four Corner Code 6108.6 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
xuŋˇ
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
xǝwŋ´
Yunjing
Early Middle Chinese
xowŋˀ
xuwngX
χung2
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR