Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
zhòu
Japanese
ju
shuu
Korean
cwu
Cantonese
zau2
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 30.5 Karlgren
163
Four Corner Code 6601.0 Wieger
123
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
tʂiw`
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tʂiw`
Yunjing
Early Middle Chinese
tɕuwʰ
tsyuwH
tśiḙu3
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR