Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
ne
Japanese
ji
ni
Korean
ni
Cantonese
ne1
nei1
nei4
ni1
Vietnamese
nài
Graphical Phonetic
Radical 30.5 Karlgren
Four Corner Code 6701.1 Wieger
140
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
nri
Yunjing
Early Middle Chinese
nri
nrij
ńi1
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR