Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
hǒu
Japanese
kou
ku
Korean
hwu
Cantonese
haau1
hau3
Vietnamese
hống
Graphical Phonetic
Radical 30.4 Karlgren
Four Corner Code 6201.0 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
xǝwˇ
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
xǝw´
xǝw`
Yunjing
Early Middle Chinese
xowˀ
xowʰ
xuwX
xuwH
χḙu2
χḙu3
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR