Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
zuī
Japanese
shi
sui
zui
Korean
Cantonese
ceoi1
seoi4
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 27.8 Karlgren
Four Corner Code 7121.4 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
ts‘yj
Yunjing
Early Middle Chinese
ts‘wiă
tshjwe
ts‘wiḙ1
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR