Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
jiǎo
chāo
Japanese
shou
sou
Korean
cho
Cantonese
caau1
ziu2
Vietnamese
tiễu
Graphical Phonetic
Radical 18.14 Karlgren
1184
Four Corner Code 2290.0 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
Yunjing
Early Middle Chinese
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR