Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
Japanese
ji
shi
Korean
ca
Cantonese
zi1
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 140.6 Karlgren
169
1094
Four Corner Code 8073. Wieger
579
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
tsz
ts‘z´
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tsɦȥ
tsȥ
Yunjing
Early Middle Chinese
dzɨ
tsɨ
dzi
tsi
dz‘i1
tsi1
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR