Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
jiāo
jiào
Japanese
seu
zeu
Korean
cho
Cantonese
ziu1
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 9.12 Karlgren
Four Corner Code 2023.1 Wieger
669
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tsɦiaw
tsiaw
tsiaw`
Yunjing
Early Middle Chinese
dziaw
tsiaw
tsiawʰ
dzjew
tsjew
tsjewH
dz‘i̯wäu1
tsi̯wäu1
tsi̯wäu3
Guangyun
Old Chinese
[ăkwj]àw
[kwj]àw
[kwj]àwʃ
[dzwj]ew
[tswj]ew
[tswj]ews
dz‘i̯og1
tsi̯og1
tsi̯og3
Shijing
GSR