Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
jiù
Japanese
shyuu
shu
Korean
chwu
Cantonese
zau6
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 9.12 Karlgren
Four Corner Code 2321.4 Wieger
336
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tsiw`
Yunjing
Early Middle Chinese
tsuwʰ
tsjuwH
tsiḙu3
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR