Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
zāo
cáo
Japanese
sou
zou
Korean
co
Cantonese
cou4
zou1
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 9.11 Karlgren
Four Corner Code 2426.6 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tsaw
Yunjing
Early Middle Chinese
tsaw
tsaw
tsâu1
Guangyun
Old Chinese
[kwj]ə́w
[ts]u
tsôg1
Shijing
GSR