Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
zhì
Japanese
chi
ji
shi
Korean
Cantonese
zi6
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 9.10 Karlgren
Four Corner Code 2121.1 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
trɦi
trɦi´
Yunjing
Early Middle Chinese
siă
driă
driăˀ
sje
drje
drjeX
siḙ1
dˆ‘iḙ1
dˆ‘iḙ2
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR