Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
tiāo
Japanese
chou
jou
you
Korean
co
Cantonese
tiu1
tiu4
Vietnamese
điêu
Graphical Phonetic
Radical 9.6 Karlgren
1182
Four Corner Code 2221.3 Wieger
178
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
t‘iăw´
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
t‘iaw
tɦiaw
Yunjing
Early Middle Chinese
t‘ɛw
dɛw
thew
dew
t‘ieu1
d‘ieu1
Guangyun
Old Chinese
[t‑twj]áw
[ătwj]áw
[hlw]ew
[lw]ew
t‘iog1
d‘iog1
Shijing
GSR