Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
diū
Japanese
chuu
chu
Korean
cwu
Cantonese
diu1
diu6
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 1.5 Karlgren
Four Corner Code 1073.1 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
Yunjing
Early Middle Chinese
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR