Early Mandarin

Early Mandarin

MCB OCB
dzruwng
[tsrj]ung
dzyowng
drjuwng
drjuwngH
[lrj]ung
[lrj]ungs
drjowng
drjowngH
drjowngX
[dr]ong
[dr]ongs
[dr]ongʔ
dzyowng
jowng
EM LMC EMC OCP
tʂ‘uŋ´
tʂɦǝwŋ
dʐowŋ
[ăkwrj]ə̀ŋw
tʂ‘uŋ´
ʂɦyawŋ
dʑuawŋ
tʂ‘uŋ´
trɦiwŋ
trɦiwŋ`
druwŋ
druwŋʰ
[ătwr]ə̀ŋw
[ătwr]ə̀ŋwʃ
tʂ‘uŋ´
trɦyawŋ
trɦyawŋ`
trɦyawŋ´
druawŋ
druawŋʰ
druawŋˀ
[*]-
[*]-ă
[*]-ʃ
tʂ‘uŋ´
jyawŋ
ʂɦyawŋ
dʑuawŋ
juawŋ
MCK OCK
dẓ‘ung1
dẓ‘i̯ông1
źi̯wong1
dˆ‘iung1
dˆ‘iung3
d‘i̯ông1
d‘i̯ông3
dˆ‘i̯wong1
dˆ‘i̯wong2
dˆ‘i̯wong3
d‘-1
d‘-2
d‘-3
i̯wong1
źi̯wong1