Cantonese

Cantonese

Mandarin Cantonese MCB OCB
tou3
tou3
tou3
tou3
thuH
[hl]as
tou3
tou3
thuH
thuX
[th]as
[th]aʔ
tuò
tou3
tou3
thwaH
[thw]ajs
tào
tou3
tou3
tāo
tou3
tou3
thaw
tou3
tou3
du
thuH
[hl]as
[l]a
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
tou3
tou3
t‘u`
tou3
tou3
t‘uă`
t‘ɔʰ
[t‑t]áɣʃ
t‘u`
t‘uˇ
tou3
tou3
t‘uă`
t‘uă´
t‘ɔʰ
t‘ɔˀ
[t‑t]áɣă
[t‑t]áɣʃ
tuò
t‘uă`
tou3
tou3
t‘uaă`
t‘waăʰ
[t‑tw]álʃ
tào
tou3
tou3
tāo
t‘aw
tou3
tou3
t‘aw
t‘aw
t‘u´
tou3
tou3
tɦuă
t‘uă`
t‘ɔʰ
[t‑t]áɣʃ
[ăt]áɣ
Mandarin Cantonese MCK OCK
tou3
tou3
tou3
tou3
t‘uo3
t‘o3
tou3
tou3
t‘uo2
t‘uo3
t‘o2
t‘o3
tuò
tou3
tou3
t‘uâ3
t‘wâ3
tào
tou3
tou3
tāo
tou3
tou3
t‘âu1
tou3
tou3
d‘uo1
t‘uo3
d‘o1
t‘o3