Cantonese

Cantonese

Mandarin Cantonese MCB OCB
hiu1
hiu1
khjiew
xew
qiào
hiu1
hiu1
ngjiewH
dòu
hiu1
hiu1
duwH
tiáo
hiu1
hiu1
xew
jiào
jiǎo
hiu1
hiu1
kjiewX
jiǎo
hiu1
hiu1
ngew
[ngw]ew
jiǎo
yáo
hiu1
hiu1
kewX
háo
xiāo
hiu1
hiu1
xjew
[w(r)j]aw
xiāo
hiu1
hiu1
xew
[hngw]ew
xiāo
hiu1
hiu1
[w]aw
xiāo
hiu1
hiu1
xjew
[w(r)j]aw
xiāo
hiu1
hiu1
kew
[hngw]iw
cuì
qiào
qiāo
hiu1
hiu1
khjew
xiāo
hiu1
hiu1
xjew
xowk
jiāo
nào
ào
hiu1
hiu1
kew
ngewH
[ngw]ews
[w]ew
xiāo
yào
hiu1
hiu1
ngewH
xiāo
hiu1
hiu1
xjew
qiāo
hiu1
hiu1
khjiew
[khwj]ew
xiāo
hiu1
hiu1
xew
xewX
[hngw]ew
[hngw]ewʔ
hào
xiāo
hiu1
hiu1
xawH
xjew
xæw
[w(r)j]aw
[w]aws
[wr]aw
xiāo
hiu1
hiu1
xjew
qiáo
qiāo
hiu1
hiu1
khjiew
ngjiewH
qiào
qiāo
hiu1
hiu1
khjiew
jué
qiāo
hiu1
hiu1
gjak
gjew
khjiew
kjak
kjiewX
[gw(r)j]aw
[gw(r)j]awk
[khwj]ew
[kw(r)j]awk
[kwj]ewʔ
qiāo
hiu1
hiu1
khew
xiāo
hiu1
hiu1
kew
xiāo
hiu1
hiu1
jew
[w(r)j]aw
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
hiu1
hiu1
k‘jiaw
xjiaw
k‘jiaw
xɛw
qiào
hiu1
hiu1
ŋjiaw`
ŋjiawʰ
dòu
hiu1
hiu1
tɦǝw`
dowʰ
tiáo
hiu1
hiu1
xjiaw
xɛw
jiào
jiǎo
hiu1
hiu1
kjiaw´
kjiawˀ
jiǎo
hiu1
hiu1
ŋjiaw
ŋɛw
[ăxwj]áw
jiǎo
yáo
hiu1
hiu1
kjiaw´
kɛwˀ
háo
xiāo
hiu1
hiu1
xiaw
xiaw
[xw]àw
xiāo
hiu1
hiu1
xjiaw
xɛw
[xwj]áw
xiāo
aw´
xiăw
hiu1
hiu1
[‑w]aw
xiāo
xiăw
hiu1
hiu1
xiaw
xiaw
[xw]àw
xiāo
hiu1
hiu1
kjiaw
kɛw
[xwj]ə́w
cuì
qiào
qiāo
k‘iăw
hiu1
hiu1
k‘iaw
k‘iaw
xiāo
xiăw
hiu1
hiu1
xiaw
xǝwk
xawk
xiaw
jiāo
nào
ào
hiu1
hiu1
kjiaw
ŋjiaw`
kɛw
ŋɛwʰ
[xwj]áw
[ăxwj]áwʃ
xiāo
yào
hiu1
hiu1
ŋjiaw`
ŋɛwʰ
xiāo
hiu1
hiu1
xiaw
xiaw
qiāo
hiu1
hiu1
k‘jiaw
k‘jiaw
[xwj]àw
xiāo
hiu1
hiu1
xjiaw
xjiaw´
xɛw
xɛwˀ
[xwj]áw
[xwj]áwă
hào
xiāo
hiu1
hiu1
xaw`
xiaw
xjaaw
xarw
xawʰ
xiaw
[xw]àw
[xw]áwʃ
[xwr]áw
xiāo
hiu1
hiu1
xiaw
xiaw
qiáo
qiāo
hiu1
hiu1
k‘jiaw
ŋjiaw`
k‘jiaw
ŋjiawʰ
qiào
qiāo
hiu1
hiu1
k‘jiaw
k‘jiaw
jué
qiāo
hiu1
hiu1
kiaăk
kjiaw´
kɦiaw
kɦiaăk
k‘jiaw
giaw
gɨaăk
kjiawˀ
kɨaăk
k‘jiaw
[]àkw
[]àw
[xw]àkw
[xwj]àw
[xwj]àwă
qiāo
hiu1
hiu1
k‘jiaw
k‘ɛw
xiāo
xiăw
hiu1
hiu1
kjiaw
kɛw
xiāo
xiăw
hiu1
hiu1
iaw
jiaw
[ăxwj]àw
Mandarin Cantonese MCK OCK
hiu1
hiu1
k‘i̯wäu1
χieu1
qiào
hiu1
hiu1
ngi̯wäu3
dòu
hiu1
hiu1
d‘ḙu3
tiáo
hiu1
hiu1
χieu1
jiào
jiǎo
hiu1
hiu1
ki̯wäu2
jiǎo
hiu1
hiu1
ngieu1
ngiog1
jiǎo
yáo
hiu1
hiu1
kieu2
háo
xiāo
hiu1
hiu1
χi̯wäu1
χi̯og1
xiāo
hiu1
hiu1
χieu1
χiog1
xiāo
hiu1
hiu1
-og1??
xiāo
hiu1
hiu1
χi̯wäu1
χi̯og1
xiāo
hiu1
hiu1
kieu1
kiôg1
cuì
qiào
qiāo
hiu1
hiu1
k‘i̯wäu1
xiāo
hiu1
hiu1
χi̯wäu1
χuok
jiāo
nào
ào
hiu1
hiu1
kieu1
ngieu3
kiog1
ngiog3
xiāo
yào
hiu1
hiu1
ngieu3
xiāo
hiu1
hiu1
χi̯wäu1
qiāo
hiu1
hiu1
k‘i̯wäu1
k‘i̯og1
xiāo
hiu1
hiu1
χieu1
χieu2
χiog1
χiog2
hào
xiāo
hiu1
hiu1
χau1
χi̯wäu1
χâu3
χi̯og1
χog3
χŏg1
xiāo
hiu1
hiu1
χi̯wäu1
qiáo
qiāo
hiu1
hiu1
k‘i̯wäu1
ngi̯wäu3
qiào
qiāo
hiu1
hiu1
k‘i̯wäu1
jué
qiāo
hiu1
hiu1
g‘i̯ak
g‘i̯wäu1
ki̯ak
ki̯wäu2
k‘i̯wäu1
g‘i̯og1
g‘i̯ok1
ki̯og2
ki̯ok1
k‘i̯og1
qiāo
hiu1
hiu1
k‘ieu1
xiāo
hiu1
hiu1
kieu1
xiāo
hiu1
hiu1
i̯wäu1
zi̯og1