Cantonese

Cantonese

Mandarin Cantonese MCB OCB
guǐ
hai2
hai2
khje
kjweH
hai2
hai2
hejX
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
guǐ
hai2
hai2
kyj`
k‘i
kwiăʰ
k‘iă
hai2
hai2
xɦjiaj´
ɣɛjˀ
Mandarin Cantonese MCK OCK
guǐ
hai2
hai2
kwiḙ3
k‘iḙ1
hai2
hai2
ɣiei2